Kogemust aastat 1996

Lamekatused E-katuse spetsialistidelt!

Kvaliteetne lamekatus aastakümneteks

Mis on lamekatus?
Lamekatused on katusetüüp, mis paigaldatakse majale, kui katusekalle on 5% või väiksem. Lamekatuseks loetakse ka teisi huvitavaid katuseid, nagu näiteks kupleid, kaari, saagkatuseid ja muutuva kaldega rullmaterjalist kattega katuseid. Katuse kandeelement on rõhtne või natuke kaldu alustarind.

Tegelikkuses saab lamekatuste paigaldamistehnoloogiat kasutada ka järsemate katuste ehitamisel – see pole piiratud vaid lamekatustega.

Aastat kogemust

Küsi meie käest konsultatsiooni juba täna. See on tasuta!

Kes me oleme ja mida me teeme?

Oleme katusepaigaldusele keskendunud firma, mida tuntakse kiire ja laitmatu kvaliteediga töö poolest. Meie märksõnad on kõrgekvaliteediline töö, usaldusväärsus, professionaalsus, läbipaistvus, hoolivus, kliendikesksus. Meil on ulatuslikud praktilised kogemused lamekatuste ehitamise vallas ning meil on olnud võimalusi läbi viia ka keerulisemaid projekte.
Meie töötajaskond koosneb oma ala ekspertidest, kes tahavad oma tööd hästi teha. Tagame oma meeskonna kvalifitseerituse ja viime regulaarselt läbi erialaseid koolitusi. Töötame kaasaegsete tehnoloogiate, materjalide ja tööriistadega. 

Pakume lamekatustele järgnevaid teenuseid:

 • Paigaldamine;
 • Parandamine;
 • Konstruktsioon;
 • Renoveerimine;
 • Soojustamine;
 • Hooldustööd.

Lamekatused ja ehitusmaterjalid:

 • Modifitseeritud bituumenrullmaterjalid;
 • Plastrullmaterjalid.

Mõlemat tüüpi materjale toodetakse erinevates värvides.

Lamekatuse liigid:

 • Tavakatus;
 • Käidav lamekatus – kandekonstruktsiooni ja pealiskonstruktsiooni vahel on hüdroisolatsioonkiht;
 • Pööratud lamekatus – hüdroisolatsioonikiht on soojusisolatsioonikihi all. Sillad, terrassid, veereservuaarid, viaduktid, tunnelid, korrusparklad, liiklusega koormatud ja käidavad sillad;
  • Liiklusega koormatud lamekatus – hüdroisolatsioonikiht on kandekonstruktsiooni ja pealiskonstruktsiooni vahel;
  • Murukatus – katus vajab pärast rajamist kastmist, et taimed hakkaksid kasvama; ei vaja niitmist;
  • Mätaskatus – taimed istutatakse juba kasvavana; soovitatav niita.

Lamekatuse konstruktsiooniliigid:

 • Soojustamata katuslagi
 • Soojustatud katuslagi
  • Tarindsoojustusega katuslagi
  • Tuulutuseta katuslagi
  • Tuulutusega katuslagi
  • Suletud katuslagi

Lamekatuseid saab liigitada lausa veeäravoolusüsteemi järgi:

 • Sisemine veeäravool sisemiste katuselehtrite kaudu
 • Väline veeäravool vihmaveerennide ja -torude kaudu

Lamekatuse hooldamine

Lamekatuse kestvuse seisukohalt on eluliselt tähtis katuse õige ja järjepidev hooldamine. Seda saab teha ise, ent kindlustamaks seda, et katust on tõepoolest korrektselt hooldatud, on soovitatav hoolduseks tellida kohale professionaalid.

Levinud vead on näiteks ummistunud katusekaevud, vigastatud katusekate, kandekonstruktsioonide liikumine. Tihti on põhjus koristamata jäänud puulehed, -oksad ja muu praht, mis võivad koguneda katusekaevudesse või mille lagunemisel tekkinud huumusekihis kasvama hakanud taimkate oma juured katusekattest läbi ajab.

Võta meiega ühendust ja küsi pakkumist.

5 + 4 =